Wegens succes geprolongeerd!

Nieuws - Leren samenwerkenMeer willen leren over die bijzondere kunst van meerpartijensamenwerking? Op 10 en 11 mei 2017 kan dat in de tweedaagse training van mijn collega’s van Common Eye. Samen verzorgen we een programma dat elke editie wordt vernieuwd en aangepast aan onze ervaringen in het veld. Praktisch, concreet en tegelijkertijd vanuit een samenhangende visie opgebouwd.

Meer informatie vindt u op de website van Common Eye: www.commoneye.nl