Toegegeven, het is een tongbreker. Maar dan heb je ook wat: het woord drukt uit dat er kunde en kennis nodig is om met samenwerking superieure resultaten te halen. De kunde van samenwerken:  het is meer dan een economische of juridische verbinding aangaan. Het is mensenwerk. Zeg maar gerust: meesterwerk.

Van mensenwerk naar meesterwerk

De samenwerkende bestuurder, projectmanager of regisseur heeft naast zijn inhoudelijke opgave dus nog een tweede opgave. Eentje van een behoorlijke complexiteit, het is:

  • Werken op meerdere fronten tegelijkertijd (bestuurlijk, managerial, operationeel)
  • Juiste partijen vinden, ze aan tafel krijgen en met elkaar weten te verbinden, een gezamenlijke agenda formuleren, werkafspraken maken, een samenwerkingscultuur bouwen, een passende vorm vinden voor besluitvorming, conflictoplossing, e.d.
  • Omgaan met verborgen agenda’s, verschillen, tegenstellingen, irrationaliteit, groepsdynamiek, onderstroom
  • Het proces overzien, fasering kunnen aanbrengen
  • Regie of leiderschap organiseren
  • Een brug slaan tussen de logica van de (externe) samenwerking en die van de interne organisatie
  • Een grote hoeveelheid flexibiliteit, empathie, creativiteit kunnen opbrengen

En zo kunnen we nog een tijd doorgaan. Samenwerken doe je er niet 'even' bij. Het is topsport.

Kennis delen

In de afgelopen jaren is in razend tempo een indrukwekkende body of knowledge ontstaan. Veelal gericht op specifieke samenwerkingsvormen als netwerken, ecosystemen, ketensamenwerking, allianties of clusters. Soms is de kennis op een specifieke branche gericht, of op een bepaald  thema. Die kennis heeft waarde. Partijen die actief ervaring opdoen en leren in hun samenwerkingen scoren structureel beter in hun samenwerkingen. Collabó maakt die kennis toegankelijk en bruikbaar voor u. Rechtstreeks, maar ook via haar netwerken en partnerships.

“Je moet niet over samenwerking praten, je moet het gewoon doen.”

Inzetten op sterke samenwerking ligt niet altijd voor de hand.  Zeker niet in meer technisch georiënteerde sectoren. Het voelt al gauw als soft en overbodig. De kunst is om de samenwerking bijna één op één te verbinden met het werk. Een gezamenlijk werkbezoek, een goede workout van conflictthema’s doet bijvoorbeeld wonderen. Maar ook processen, spelregels of contracten ontwerpen die samenwerking faciliteren, werkt. Vindingrijkheid loont! En ervaringen delen ook overigens… We praten hier over sociale innovatie.

Voor Collabó is collaboratology sociale innovatie: de uitdaging de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie te versterken op een wijze die past bij de partijen en de gezamenlijke opdracht.

Partijen die zich met elkaar verbinden, hebben bijna altijd een of meerdere achterbannen. Die achterbannen verschillen, en ze bepalen in verregaande mate mee wat er mogelijk is in de samenwerking.