Waar partijen samenwerken bestaan conflicten. Gezonde en minder gezonde conflicten. Openlijk of smeulend onder de oppervlakte. Conflicten ontstaan omdat partijen samen iets willen en  tegelijkertijd verschillen in belang, expertise, cultuur, etc..

Conflicten kunnen heilzaam zijn: ze leggen feitelijke problemen bloot. Zolang die problemen opgelost worden tot tevredenheid van partijen kan de samenwerking sterker worden.

Sommige conflicten raken niet opgelost. Of men bereikt overeenstemming, maar de samenwerking blijft fragiel en escaleert snel. De kosten van deze spanningen zijn hoog in termen van  geld, tijd, fouten, gemiste oplossingen en persoonlijk lijden.

Als een conflict verder escaleert lijkt het nog het meest op een sinkhole: alles, ook de goede bedoelingen en rationele oplossingen verdwijnen  in het zwarte gat van de verziekte verhoudingen.

Aanpak

We zetten hoog in: doel is toe te werken naar een constructieve samenwerking. De inzet is dus hoger dan sec het conflict oplossen: we werken ernaar toe dat partijen weer in staat zijn de samenwerking te laten werken. De interventies zijn afhankelijk van de urgentie, de fase waarin het conflict zich bevindt, maar ook van het niveau (bestuurders, managerial, operationeel team)  waarop de conflictkwesties spelen. Ook het soort samenwerking bepaalt de mogelijkheden van interventie.

Een mogelijke fasering met aandachtspunten per fase:

Het zorgenkind wordt paradepaard.

Conflictinterventies lonen. Een voorbeeld vind je hier. Het resultaat van een goede conflictinterventie zijn nieuwe inzichten, onverwachte oplossingen en een soepelere samenwerking. Vaak ervaart men een quantumsprong in tijd-, geld- en energiewinst. Als er zich een nieuw probleem voor doet, blijkt dat de samenwerking een grotere ‘resilience’ heeft opgebouwd. Het project begint in positieve zin op te vallen. Het komt zelfs voor dat het eens zo verdoemde project ineens in de prijzen valt.