In de afgelopen jaren is in razend tempo een indrukwekkende body of knowledge ontstaan: collaboratology is een feit geworden. Die kennisspurt heeft waarde. Partijen die zich verdiepen in samenwerkingskunde en hier ervaring mee opdoen scoren aantoonbaar beter. Maar kunt u door de bomen het bos nog zien?  Collabó maakt die kennis toegankelijk en bruikbaar voor u. Door mijn brede netwerk kan ik op vele terreinen begeleiden in het vinden van de juiste aanpak van uw vraag.

Vanzelfsprekend is dat vormvrij: u kunt kiezen voor een inspirerende lezing, maar ook voor een living lab: een Collaboratorium; of een game. Of voor een langere opleiding meer gericht op vaardigheden of een masterclass.

U kunt mij minimaal bevragen op het terrein van:
  • Netwerken en netwerkorganisaties.
  • Organisatie ontwikkeling in relatie tot externe samenwerking.
  • Ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden.
  • Ontwikkelen van specifieke procesvaardigheden.
  • Verdieping van kennis rond de proces- en relatie kant van samenwerkingen, groepsdynamica of conflicten.

Wil je meer weten? Ik heb een paar praktijkvoorbeelden op een rij gezet.