De vraag

Een internationaal opererend R&D bedrijf wil de synergie in het bedrijf versterken. De organisatie trilt nog na van diverse reorganisaties. Teambuilding is niet meer aan de orde: voor de reorganisaties hebben alle teams een dergelijk traject met veel plezier doorlopen, maar alle teams zijn opnieuw samengesteld. Door de nieuwe matrixachtige structuur zijn er geen duidelijke teams meer aan te wijzen: iedereen is actief in meerdere verbanden.

De aanpak

In co-creatie ontwerpen we een Collaboratorium. De term past bij de doelgroep, men snapt het concept: we onderzoeken, experimenteren en vernieuwen de samenwerking.

Iedereen brengt zijn samenwerkingsverbanden in kaart. In kleinere groepen onderzoekt men hoe de samenwerking nu loopt, wat daarin belemmert om de doelen van de organisatie te halen en hoe dat anders kan. Tussentijds experimenteren de deelnemers met andere aanpakken. We interveniëren in het hier en nu: de dynamiek die optreedt tijdens het Collaboratorium is de meest sprekende leerstof. Daarnaast krijgen de deelnemers een set aan multipartycollaboration modellen voorgelegd waamee ze op hun samenwerking kunnen reflecteren en waarmee ze ook in externe samenwerkingsverbanden effectiever kunnen optreden.

Het resultaat

Het enthousiasme is groot, uiteindelijk neemt vrijwel iedereen deel aan de collaboratoria. Dat leidt tot een serie aan vervolginitiatieven.   Zo vernieuwen we de CEO-coffee-meetings (een soort durf-te-vragen-sessie) en maken deze sessies interactiever, ook in de buitenlandse vestigingen. De ORM (soort HRM-operations rol) komen gedurende een lange tijd regelmatig bij elkaar om hun rol als begeleider van deze samenwerkingen meer te ontwikkelen, meer te sturen op de samenwerkingscompetenties en by the way: om hun eigen afstemming te versterken. We nemen externe allianties  onder de loep  en pakken conflicten aan. We denken na over een netwerkstructuur. Samen bezoeken we een internationale conferentie over meerpartijensamenwerking.

In de rustige zomerdagen trekken we twee dagen dagen uit om in onze tuin de impact van al onze acties te bespreken en nieuwe plannen te smeden voor de toekomst.

Een fragment uit een projectverslag

Na verloop van tijd wordt de structurele impact van de ontwikkelingen zichtbaar: In samenwerking met Business School Nederland ontwerpen we een MD traject voor managers met als rode draad  het thema samenwerking. De managers krijgen de opdracht voorstellen te formuleren rond vragen als “Hoe kunnen we partnerships inzetten om processen en producten te innoveren?”, maar ook technischer vraagstukken komen aan de orde: “Hoe staat het met intellectual property als samenwerkingen opener worden?”

Uiteindelijk ontstaat er nieuw business model dat de kracht van open source inzet om innovatie te versnellen, een model waarmee de organisatie toonaangevend wordt op innovatieve samenwerking.