Een overheidsorganisatie met specialismen op verschillende terreinen werkt toe naar een excellente dienstverlening. Leren van en met elkaar acht ze essentieel om aan de hoge en snel veranderende eisen van de klanten te voldoen. Daarnaast heeft ze enkele gedragskenmerken gedefinieerd waarvan overtuigend bewezen is dat ze helpen om hardnekkige problemen in het werk aan te pakken.
De opdrachtgever wil nadrukkelijk geen topdown traject. We besluiten dat het traject door de organisatie zelf uitgevoerd zal worden en dat wij op de achtergrond ondersteunen. Wij zijn in dit geval: Joseph Kessels en Rosi Dhaenens.
Eerst gaan we op zoek naar bestaande succesvolle praktijken, we brengen de mensen die iets te delen hebben in contact met degene die iets willen leren. Op basis van die levendige gesprekken wordt de proven knowledge rond leren van elkaar in kaart gebracht.
In een tweede fase beperkt de begeleiding zich tot het ondersteunen van de trekkers. Aandacht voor de samenwerking, het voorkomen van projectisering en het stimuleren van nieuwsgierigheid in plaats van een belerende houding blijft van belang.
Dit project is een mix van organisatieontwikkeling en het ondersteunen van innovatief samenwerken.