Regelmatig begeleid ik collaboratoria, geef ik lezingen, workshops en masterclasses over meerpartijensamenwerking.  Hieronder enkele voorbeelden van inhoud en doelgroep. 

 ‘De nanopsychologie van samenwerken’

Een favoriet, u leert iets over de betekenis van ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen in de interactie en de impact ervan op grote beslissingen. Diverse lezingen, o.a. in het kader van:

  • De collegereeksen ‘Succesvol samenwerken in allianties en Netwerken’ verzorgd door  Focus (voorheen de Hooglerarenreeks ism Nijenrode).
  • Vakmedianet (voorheen Reed Business), Reeksen Netwerkleiderschap, 1 x per jaar.
  • Tweedaagse trainingen ‘Leiderschap in samenwerken’ van Common Eye.
  • Congressen van de Stad Antwerpen, Artevelde Hogeschool Gent, TCI global, etc.
“Conflict? Not in my backyard!”

Verhalen en lessen uit jaren conflictinterventies in diverse sectoren. U leert uw aandeel te zien in conflicten en we bekijken hoe conflicten ten goede kunnen gekeerd worden.

  • Opleiding voor projectmanagers in de gemeente Utrecht
  • Focus Alliantiereeks 2017
  • Vakmedianet: Congres Building Tribes.
  • Flanders District of Creativity.
“Netwerktime”

Keynotespeech over netwerkorganisaties: kenmerken, spelregels en aandachtspunten voor o.a. de Gemeente Utrecht, Stad Antwerpen, De Lijn Vlaanderen.

“Identiteit en welzijn in meerpartijensamenwerking”

Over de betekenis van identificatie en loyaliteit van alliantiemanagers. In het kader van een Twijnstra Gudde inspiratiesessie voor alliantiemanagers.

“It’s all about collaboration”

Masterclasses over strategisch samenwerken voor studenten en klanten van Business School Nederland te Curacao en Suriname

“Samenwerken als business model”

Tientallen masterclasses voor de Coöperatiefabriek en de Rabobank.

Strategische partnerships en innovatie

Ontwikkelen en begeleiden van een in company Management Development Programma in samenwerking met Business School Nederland. Opdrachtgever:  Genmab (biotech)

Collaboratorium: Action Learning on Collaboration
  • Tientallen collaboratoria in het kader van een in company sensibiliseringstraject voor grensoverschrijdend samenwerken voor biotechbedrijf Genmab.
  • Voor bouwers en opdrachtgevers samenwerkend in een infrastructureel project.
Docent en studentbegeleiding van dissertations

Op het thema samenwerking bij diverse programma’s van TSM Business School en Business School Nederland.