De Zorgalliantie is een initiatief van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Bij de start van de alliantie verbindt het netwerk regionale zorg- en onderwijsorganisaties met als doel gezamenlijke kennisontwikkeling en innovatie rond de transitie in de zorg.

De vraag:

Het regieteam van de alliantie wil reflecteren op het eigen handelen binnen èn buiten het team en samen professionaliseren. Er is veel kennis van de zorg, maar minder van wat het betekent om in een netwerk te opereren. Daarnaast spelen vraagstukken van meer strategisch-tactische aard t.a.v. de toekomst van de Zorgalliantie.

De aanpak:

We hebben in een aantal bijeenkomsten simultaan op drie niveaus gewerkt:

  1. strategisch inhoudelijk: de wijze waarop het regieteam vormgeeft aan netwerkaspecten als identiteit, inrichting, spelregels, persoonlijke betrokkenheid
  2. de samenwerking binnen het team
  3. kennisontwikkeling rondom netwerken en meerpartijensamenwerking.

Omdat we in één sessie schakelden tussen deze niveaus had het regieteam regelmatig behoefte aan persoonlijke reflectie op de gebeurtenissen. De leden deelden daarom na elke sessie hun reflecties, soms in de vorm van cartoons, dan weer in de vorm van een nieuw model, of juist een diepgaande beschouwing op de onderliggende dynamieken. Gaandeweg werd duidelijk dat er fundamentele vernieuwingen nodig waren om de alliantie aan te passen aan de snelle ontwikkelingen in het sociale domein.

Het resultaat:

Aan het einde van het traject voelde het regieteam zich sterk genoeg om een paar knopen door te hakken rond de alliantie, zelfs als dat zou betekenen dat het regieteam van samenstelling en inrichting moest veranderen. Bovendien was helder langs welke lijnen die knopen doorgehakt moesten worden en in welk proces (met anderen) dat zou moeten gebeuren.

Ongeveer een jaar na de afronding, stelden we vast dat de alliantie wezenlijk vernieuwd was:

  • Een ruimere opvatting over de identiteit en de betekenis van het netwerk gaf ruimte voor:
  • Een uitbreiding van de participanten van zorg en welzijn naar wonen.
  • Een sterkere inhoudelijke focus door vier centrale thema’s te kiezen die ook konden rekenen op onderzoeksaandacht en financiering(sinspanningen).
  • Het regieteam ging over in een netwerkbureau, maar belangrijker: de regie en het leiderschap over het netwerk werd meer gedistribueerd over de partijen.
  • Er is structuur gebracht in de leeractiviteiten door ‘tribune’ en ‘arena’ activiteiten te definiëren
  • En de HAN is overgestapt van de rol van initiator en regisseur naar betalend lid van het netwerk. Een belangrijke paradigmashift.

Overigens blijft het netwerk in beweging en zijn bovenstaande resultaten dus meer een momentopname dan een definitieve beschrijving van de alliantie. Hoe de zorgalliantie er nu uitziet, leest u hier. Of u kunt snuisteren in hun rijke  kennisbank.