In Dakar, Senegal huist het hoofdkantoor van de OMVS: L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Senegal. Vier landen: Mali, Senegal, Mauretanië en Guinee werken er samen om de Senegal rivier te ontwikkelen. Een indrukwekkende samenwerking die al sinds 1972 standhoudt ondanks politieke spanningen, economische en sociale veranderingen. De Strategic Foresight Group heeft de OMVS in de absolute top gezet van haar wereldwijde ranking van landen die gezamenlijk hun gedeelde waterresources beheren.

Maar hoe organiseer je een dergelijke samenwerking in de backbone van de organisatie? Wat is nodig om in deze grote complexiteit de organisatie naar een hogere effectiviteit te tillen? Deze vraag naar capacity development staat centraal in de komende jaren. In november 2015 zijn we gestart met het bouwen van een gedeeld begrip van deze vraag in een serie van conversaties, diepgaande interviews en observaties. Er kan op vele terreinen progressie geboekt worden, maar een van de belangrijkste opgaven is dat de organisatie moet inzetten op haar eigen organisatie ontwikkeling in de brede zin. Voor een project- en technisch gedreven organisatie is dat nog niet eenvoudig. In een volgende, voorzichtige stap hebben we het thema onderlinge communicatie en samenwerking op de agenda gezet. Hoe goed de externe samenwerking van de OMVS ook is, ook hier geldt: de tuin van de tuinman verwildert het eerst.

Dit project loopt in nauwe samenwerking met Waterschap Rivierenland.