World Café OMVSIn Dakar, Senegal huist het hoofdkantoor van de OMVS: L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Senegal. Vier landen: Mali, Senegal, Mauretanië en Guinee werken er samen om de Senegal rivier te ontwikkelen. Een indrukwekkende samenwerking die al sinds 1972 standhoudt ondanks politieke spanningen, economische en sociale veranderingen. De Strategic Foresight Group heeft de OMVS in de absolute top gezet van haar wereldwijde ranking van landen die gezamenlijk hun gedeelde waterresources beheren.

Maar hoe vertaal je een dergelijke internationale samenwerking naar de backbone van je organisatie? Hoe ben je effectief? Hoe realiseer je snelheid van besluitvorming? Hoe ga je om met de vele verschillende culturen, competenties, en ervaringen?  Deze vraag naar capacity development staat centraal in de komende jaren. In november 2015 zijn we gestart met het bouwen van een gedeeld begrip van de situatie in een serie van conversaties, diepgaande interviews en observaties. Dat heeft ertoe geleid dat de organisatie nu inzet op haar eigen organisatie ontwikkeling, parallel aan de ontwikkeling van de rivier. Voor de organisatie, van oudsher project- en technisch gedreven, is dat nieuw.

In een volgende, concrete stap hebben we het thema onderlinge communicatie en samenwerking op de agenda gezet. We bouwen aan een nieuwe communicatie systematiek, aan betere informatie uitwisseling, aan grotere onderlinge cohesie en vertrouwen. Inmiddels hebben we een succesvol in company weekend achter de rug, werken we aan een ondersteuningstraject voor het hoger management, en lopen er projectgroepen die allerlei interne vraagstukken aanpakken.

Dit project loopt in nauwe samenwerking met Waterschap Rivierenland.