“Op sommige samenwerkingen loop je leeg”

Stel: Uw  samenwerkingsverband kost energie en leidt tot middelmatige resultaten. Het voelt meer als een schijnsamenwerking.  U krijgt er zelf niet de vinger achter wat er nu precies misgaat, maar het is duidelijk dat er iets moet veranderen. De samenwerking opdoeken is (nu) nog niet aan de orde, maar de risico’s van het op dezelfde voet doorgaan zijn aanzienlijk: suboptimale keuzes, traagheid, mensen spelen op safe. De samenwerking zal geen stresstest doorstaan.

Energielek

Stroeve samenwerkingen zijn niet hetzelfde als conflictueuze samenwerkingen. In conflicten botst de energie, hier lekt de energie weg. In conflicten is meestal overduidelijk waar de hittepunten liggen, hier geldt het omgekeerde. Er is mogelijk een onderliggend conflict dat het daglicht niet verdraagt. Of er zijn mismatches die men niet ziet of niet durft te benoemen. Men vertrouwt elkaar niet of men gelooft niet in het doel. Of er zitten tegenstrijdigheden in de opdracht.

Een goede aanpak vraagt wijsheid, ervaring en professionaliteit in handelen.

Ik creëer de omstandigheden waarin zaken veilig en respectvol op tafel kunnen komen.  Vandaaruit ondersteun ik u om te werken aan een hernieuwd vertrouwen zodat u of de groepsleden moeilijke keuzes kunnen maken, zelfs al betekent dat afscheid nemen of loslaten.

Resultaat

Hoe moeilijk keuzes ook mogen zijn, het voelt als een bevrijding als er knopen zijn doorgehakt. De samenwerking bloeit op, of wordt eervol ten grave gedragen. De energie stroomt weer vrijelijk.