Elk project is een co-creatie. Ik werk met een paar partners samen, elk met een heel eigen expertise op het terrein van meerpartijensamenwerking.

Mag ik u voorstellen:

FACgenoten: professionele facilitators

FacGenoten

FacGenoten is een club professionele facilitators die samenwerkt om in hoog tempo kennis te genereren en te delen over ons vak. Toen Corona uitbrak, hebben we in no time, lees: een week, weten om te schakelen naar volledig virtueel faciliteren. Dank zij een tomeloze inzet, bereidheid om met elkaar te experimenteren en snel te leren wisten we een steile leercurve te realiseren. Nog steeds weten we elkaar razendsnel te vinden en dankzij onze grote diversiteit is er voor elke vraag wel iemand te vinden die je verder kan helpen.

 

Common Eye

Common Eye is een snel groeiende club van adviseurs met veel ervaring op het terrein van meerpartijensamenwerking. Onze gedeelde ambitie ligt in het verder brengen van het vak. Daarom organiseren we regelmatig inspiratiesessies, we sparren onderling en treden samen op in leertrajecten. We werken af en toe samen aan publicaties, zoals op het gebied van netwerken en netwerkorganisaties. In opdrachten zijn onze competenties aanvullend. Wilt u met ze kennismaken: Nodig ons dan samen uit of kijk op de website van Common Eye

spiegel jakub-gorajek-295753

U

'Wij? Ik? Belangrijkste partner?’ In  samenwerkingen zijn àlle perspectieven belangrijk, dus ook het uwe als initiator of opdrachtgever. Uw zicht op de zaak, uw kennis van de taak, van de context, de partijen en de historie is even relevant als de nieuwe perspectieven die een extern adviseur inbrengt. Bovendien, naarmate de interventies vorderen, de perspectieven gaan schuiven, er nieuwe inzichten ontstaan en partijen zich op een andere wijze verhouden tot elkaar, ontstaan de praktische en creatieve oplossingen vanzelf, van binnen uit.