Elk project is een co-creatie. Ik werk met een paar partners samen, elk met een heel eigen expertise op het terrein van meerpartijensamenwerking.

Mag ik u voorstellen:

 

Common Eye

Common Eye is een snel groeiende club van adviseurs met veel ervaring op het terrein van meerpartijensamenwerking. Onze gedeelde ambitie ligt in het verder brengen van het vak. Daarom organiseren we regelmatig inspiratiesessies, we sparren onderling en treden samen op in leertrajecten. We werken af en toe samen aan publicaties, zoals op het gebied van netwerken en netwerkorganisaties. In opdrachten zijn onze competenties aanvullend. Wilt u met ze kennismaken: Nodig ons dan samen uit of kijk op hun website.

Nelleke Metselaar

Nelleke Metselaar

Nelleke is zelfstandig adviseur en procesbegeleider bij organisatievernieuwingen. Ze heeft binnen de gemeente Utrecht een krachtig instrument ontwikkeld waarbij mensen samen taaie en vastgelopen vraagstukken aanpakken. De vorm is sterk en verbindt partijen van binnen en buiten de organisatie. Hij past niet alleen binnen de organisatievernieuwing van overheden en semi-overheden, hij past ook binnen het streven burgerparticipatie en lokale democratie te versterken. Vele gemeenten nemen deze methodiek over en bouwen een eigen faciltatorsteam op. Met Nelleke verzorg ik opleiding en masterclasses voor de facilitatoren van deze bijeenkomsten.  Meer over Nelleke en de Pleinen vindt u op Linkedin.  Een 3,5 minuten film over Pleinen bekijkt u hier.

Frank Eetgerink

Blue River Concepts

Frank Eetgerink is een internationaal expert op het terrein van regionale ontwikkeling door clustersamenwerking. Samenwerken met als resultaat: innovatie en competitiviteit. Hij initieert, intermedieert en adviseert. Frank is visionair en sterk conceptueel. Overheden en kennisinstellingen werken graag met hem samen op het terrein van visie ontwikkeling en exploratie van relevante toekomsten. Inhoudelijk kiest hij voor agrifood, duurzame energie en regio branding. Hij is een veelgevraagd spreker op internationale congressen over de dynamiek van clusters en regionale strategie. Op zijn Linkedin profiel kunt u meer lezen. 

spiegel jakub-gorajek-295753

U

'Wij? Ik? Belangrijkste partner?’ In  samenwerkingen zijn àlle perspectieven belangrijk, dus ook het uwe als initiator of opdrachtgever. Uw zicht op de zaak, uw kennis van de taak, van de context, de partijen en de historie is even relevant als de nieuwe perspectieven die een extern adviseur inbrengt. Bovendien, naarmate de interventies vorderen, de perspectieven gaan schuiven, er nieuwe inzichten ontstaan en partijen zich op een andere wijze verhouden tot elkaar, ontstaan de praktische en creatieve oplossingen vanzelf, van binnen uit.