Knooppunt van wegen in heel veel lagen

Welcome 2 Collabo

Collabó helpt u de meerwaarde van uw samenwerking te verzilveren. Collabó slaat de brug tussen uw ambitie en het mensenwerk dat nodig is om die ambitie te bereiken. Effectief samenwerken tussen meerdere partijen is een kunde. Een kunde die ik Collaboratology gedoopt heb. Welkom bij Collabó.

 

OVER ROSI DHAENENS

De vraag “Hoe zetten we een gezonde samenwerking op poten?” is het centrale thema van mijn werk. Ik ben nieuwsgierig en enthousiast en schep er plezier in me in uw zaak te verdiepen. Samen nieuwe wegen verkennen om uw samenwerkingsproject op een hoger plan te brengen vind ik inspirerend. Voorop staat dat ik uw vraagstuk bekijk vanuit de bril van meerpartijensamenwerking. En binnen die samenwerking heb ik een scherp oog voor de interacties en dynamieken in de groep. Dat levert doorgaans al heel wat nieuwe inzichten op. Daarnaast breng ik dertig jaar ervaring in op het terrein van strategie, leren, organisatie ontwikkeling en veranderingsmanagement. Ik werk in verschillende sectoren en in nationale en internationale contexten.

Ik ben een analyticus, maar ik geloof niet in uitputtende analyses. Ik kom snel tot de essentie zodat u weet waarop u kunt verbeteren. Die helderheid komt binnen en wordt geaccepteerd. Ik geloof dat die acceptatie door mijn professionele aanpak komt, anderen fluisteren dat het mijn Vlaamse tongval is.  Hoe dan ook: het is mijn ervaring dat het aanpakken van die zere plekken een perfecte hefboom vormt om de samenwerking weer in een voorwaartse beweging te krijgen. En daar gaat het om.

Mijn werkwijze is coöperatief, gezamenlijk met alle partijen geven we betekenis aan de problematiek en de oplossingen. De producten die we maken zijn dus zelden rapporten, maar eerder nieuwe spelregels, akkoorden of samenwerkingsvormen.

Of in de woorden van opdrachtgever Susan van Hees:

Rosi staat voor rust, aandacht, enorme bagage aan kennis en ervaring maar ook de vinger op de zere plek en geen genoegen nemen met ‘geleuter’. Ze is niet bedreigend, maar wel iemand die zich er niet zomaar vanaf maakt en doorpeutert tot het op tafel ligt.

In mijn Linkedin profiel kunt u meer lezen.

In deze video vertel ik waardoor samenwerking tussen meerdere partijen vaak spaak loopt en hoe ik help de samenwerking weer op de rails te krijgen.

Waarvoor kunt u bij Collabo terecht?

Conflicten ombuigen

Waar partijen samenwerken ontstaan conflicten. Gezonde, en minder gezonde conflicten. Openlijk of smeulend onder de oppervlakte. Conflicten ontstaan omdat partijen samen iets willen en tegelijkertijd verschillen. Sommige conflicten raken niet opgelost. [...]
Lees meer

Stroeve samenwerkingen weer laten stromen

'Op sommige samenwerkingen loop je leeg.' Uw samenwerkingsverband kost energie en leidt tot middelmatige resultaten. Het voelt meer als een schijnsamenwerking. [...]
Lees meer

Een bijzondere bijeenkomst begeleiden

U nodigt anderen uit om gezamenlijk te denken, problemen op te lossen, beslissingen te nemen of te leren. Soms wilt u die bijeenkomst niet zelf ontwerpen en begeleiden. [...]
Lees meer

Leren en Inspireren

In de afgelopen jaren is in razend tempo een indrukwekkende body of knowledge ontstaan: collaboratology is een feit geworden. Die kennisspurt heeft waarde. Partijen die zich verdiepen in de kunst van samenwerken scoren aantoonbaar hoger. [...]
Lees meer

Projecten

World Café OMVS

Opdrachtgevers

Wilt u ook effectiever samenwerken? Of gewoon sparren over uw ideeën?

Bel: +31 6 53527306