Reflectie op netwerkleiderschap

De Zorgalliantie is een initiatief van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Bij de start van de alliantie verbindt het netwerk regionale […]

Dijkversterking versterkt samenwerking

Op 16 november 2017 droegen Waterschap Rivierenland en de combinatie GMB-Van Oord de dijkverbetering Hagestein-Opheusden trots over aan de eindbeheerders […]

Als het persoonlijk wordt

Een persoonlijk conflict is vaak het latere stadium van een onopgelost taakconflict. Een beleidsteam bestaand uit beleidsmedewerkers van verschillende organisaties […]

Leren en Inspireren

Regelmatig begeleid ik collaboratoria, geef ik lezingen, workshops en masterclasses over meerpartijensamenwerking.  Hieronder enkele voorbeelden van inhoud en doelgroep.   ‘De […]

Innoverend samenwerken

Een overheidsorganisatie met specialismen op verschillende terreinen werkt toe naar een excellente dienstverlening. Leren van en met elkaar acht ze […]